Diş Hekimliği Eğitimleri

Diş Hekimliğinde Estetik ve Diş Beyazlatmaları
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Ortodonti
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Sıfır Çürük Hayal Mi ?
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ESTETİK VE DİŞ BEYAZLATMALARI EĞİTİMİ

Bleaching yöntemi ile diş beyazlatma klinik ortamında diş hekimi tarafından uygulanan bir diş beyazlatma yöntemidir. Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte başarı oranı yükselen ve güvenilir bir diş beyazlatma yöntemi olarak öne çıkmaktadır.

Eğitimin Amacı

Programın genel amacı dişhekimliğinde estetik ve güncel diş beyazlatma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ayrıca programda, estetik protetik ve restoratif lamina uygulamaları ve güncel vital ve devital dişlerde diş beyazlatmaları endeksiyonları, kontrendikasyonları, uygulama şekilleri incelenecektir.

Eğitimin İçeriği

I.Teorik :

 • Dişlerde renklenmeler ve nedenleri
 • Günümüzdeki diş beyazlatma talepleri
 • Muayenehane pratiğinde beyazlatmanın yeri
 • Estetik müdahalelerde beyazlatmanın rolü
 • Güncel diş beyazlatma teknikleri
 • Beyazlatma tekniği seçimi
 • Hasta seçimi
 • Başarısızlık nedenleri
 • Sorunlar
 • Başarıyı etkileyen faktörler
 • Başarılı beyazlatma için ip uçları tartışılacak ve;

II. Pratik:

Vital Beyazlatma

1.Ev tipi beyazlatma

 • Model üzerinde “block-out” uygulaması
 • Plağın hazırlanması
 • Hazırlanan plaklara üretici firmanın önerileri doğrultusunda ağartma ajanının uygulanması ve modele yerleştirilmesi

2. Ofis beyazlatma

 • Model üzerine dişeti bariyeri oluşturulması
 • Beyazlatıcı ajanın hazırlanması
 • Üretici firmanın önerileri doğrultusunda ağartma ajanının uygulanması
 • Uygulamadan sonra dişeti bariyerinin uzaklaştırılması
 • Florür uygulanması

Devital beyazlatma

 • Önceden hazırlanan çekilmiş ve kanal tedavisi yapılmış anterior dişlerde pulpa odasının hazırlanması
 • Kanal ağzının cam iyonomer simanla kapatılması
 • Üretici firma önerilerine göre beyazlatma işleminin uygulanması
 • Geçici restoratif materyal uygulaması

III: Tartışma ve sorular

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Alanda çalışan uzmanlar
 • Diş hekimliği fakültesi öğrencileri

ORTODONTİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Her diş hekimini kliniğinde hastalarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için ufak diş hareketleri yaptırmaya ihtiyaç duyar. Fakülte yıllarında öğrendiklerinizi gerçek hayatta uygulamanızın önünü açacak, rahatlıkla uygulayabileceğiniz pratik bilimsel yöntemleri paylaşmayı hedefledik. Her diş hekiminin günlük pratik hayatındaki protetik tedavi planına, implant planlamasına engel olan ufak sorunları veya genç hastasının aşırı olmayan sorunlarını rahatlıkla çözebilmesi gerekir. Amacımız bu sıkıntıları çözebilmeniz için sizlere yol göstermek. Bir ortodontik tedavinin her aşamasını bizzat modeller üstünde yaparak gelişecek sorunların ve önlemlerinin öğrenme sürecinde çok faydalı olduğu kesin. Bu amaçla özel tasarlanmış Typodont modeller üstünde tüm tedavi aşamalarını uygulayacak ay be ay olacak gelişmeleri gözlemleme fırsatını yakalayacaksınız. 

Eğitimin İçeriği

 • Ortodonti kavramları 
 • Ortodontik hareketin temelleri
 • Farklı Sefalometrik analizlerin karşılaştırılması
 • Sefalometri ile baş edebilmek için bir klinik model oluşturulması
 • Fasiyal analiz
 • Model analizi
 • Diagnoz ve bütüncül planlama
 • Braket yapıştırmanın detayları
 • Güncel ortodontik yaklaşımların değerlendirilmesi
 • Üretici firmaların söylemlerini kliniğe nasıl yansıtmalıyız
 • Braket ve tüp uygulaması 
 • Ark telleri ve uygulaması
 • Niti ark telleri
 • Niti tellerin ark şekline uyumlandırılması
 • Çelik ark telleri 
 • Reverse Curve tellerin kullanımı
 • Aksesuarlar ve uygulamaları 
 • Ankraj kavramları
 • Tedavi sıralaması 
 • Tedavi sırasında işinizi kolaylaştıracak ip uçları
 • Ortodontide elastikler
 • Vaka demostrasyonu 
 • Typodont modeller üzerinde baraket ve tüp uygulaması
 • Typodont model kullanılarak 1,5 yıllık tedavi sürecinin simulasyonu ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Mulligan arkı yapımı ve klinik uygulaması
 • Ricket’in Bazal arkının yapımı ve uygulanması
 • Derin kapanışlı hastalarda  tedavi
 • Açık kapanışlı hastalarda tedavi
 • Retraksiyon
 • İnterküspidasyon
 • Pekiştirme
 • 1. ve 2. Düzen bükümlerin yapımı
 • Expansiyon için kullanılabilecek seçenekler
 • Şeffaf plaklar kullanılarak yapılabilecek basit diş hareketleri
 • Klinik koşullarında plak planlaması ve yapımında dikkat edilecek noktalar
 • Basit diş hareketleri için plak yapımı
 • Vaka tartışması ve planlaması (her katılımcı için 2 vaka ) 

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Alanda çalışan uzmanlar
 • Diş hekimliği fakültesi öğrencileri

SIFIR ÇÜRÜK HAYAL Mİ?

Eğitimin Amacı

Diş çürüğü; biyolojik, davranışsal ve sosyoekonomik faktörlerle ilişkili toplumsal bir has-talık olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk döneminin en yaygın enfeksiyöz hastalığı olan diş çürüğünün bakteriyel kaynaklı bir hastalık olması gerçeği hastalığa bakış açısını değiştirmiştir.

Diş çürüğü, dünyanın en yaygın bakteriyel enfeksiyonu olarak kabul görmektedir. 1980’li yıllardan bu yana batılı ülkelerde yaşayan bireylerde yaygınlığı azalmasına rağmen, hâlen  tüm  dünyadaki  çocuk  ve  erişkinlerin  en büyük sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Amacımız düş çürüğü problemlerinin giderilmesi için için sizlere yol göstermek. Bir çürük tedavisinin her aşamasını bizzat modeller üstünde yaparak gelişecek sorunların ve önlemlerinin öğrenme sürecinde çok faydalı olduğu kesin.

Eğitimin İçeriği

 • Diş çürüğü nedir?
 • Gelişiminde etkili faktörler nelerdir?
 • Kimler yüksek çürük riskine sahiptir?
 • Diş çürüğüne karşı uygulanabilecek koruyucu yaklaşımlar nelerdir?

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Alanda çalışan uzmanlar
 • Diş hekimliği fakültesi öğrencileri

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Günümüzde estetik anlayışı, sürekli bir ivme kazanarak ve gelişerek ilerleyişini sürdürmektedir. Estetik uygulamaların sıklıkla tercih edildiği bölgeler, yüz bölgesi ve dişler olarak ön plana çıkmaktadır. Güzel ve estetik görünümlü dişlere sahip bir ağız yapısı, şüphesiz yüz estetiğinin tamamlayıcı unsurudur.

Estetik diş hekimliği, geleneksel olarak gerçekleştirilen diş hekimliği yöntemlerinden farklıdır. Geleneksel diş hekimliği yöntemleri ile düzgün çiğneme fonksiyonuna sahip sağlıklı dişler amaçlanır. Diş hekimi, diş aralarında boşluk olmaması ve bununla birlikte dişlerin çürümemesi için gerekli tedaviyi uygulamaktadır. Estetik diş hekimliğinin odaklandığı nokta ise daha farklıdır. 

Eğitimin Amacı

Her diş hekimini kliniğinde hastalarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için ufak diş hareketleri yaptırmaya ihtiyaç duyar. Fakülte yıllarında öğrendiklerinizi gerçek hayatta uygulamanızın önünü açacak, rahatlıkla uygulayabileceğiniz pratik bilimsel yöntemleri paylaşmayı hedefledik.

Eğitimin İçeriği

 • Diş Hekimliğinde Günümüz Estetik Anlayışı
 • Estetik Kaygıya Neden Olabilecek Problemler
 • Diş Renklenmeleri
 • Renk Nedir? Renk Ölçümleme Yöntemleri Nelerdir?
 • Diş Renklenmelerinin Etyolojisi
 • Travma
 • Travma Türleri
 • Dental Anomaliler
 • Form Bozuklukları
 • Eksiklikler
 • Estetiğin Kazandırılmasında İzlenilebilecek Yöntemler
 • Beyazlatma Uygulamaları
 • Restoratif Yaklaşımlar
 • Protetik Yaklaşımlar
 • Küçük Çalışma Grubu İle Pratik (10 Kişi)
 • Hands-on (Intraoral) Tarama
 • CAD-CAM Cihazında Tasarım

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Alanda çalışan uzmanlar
 • Diş hekimliği fakültesi öğrencileri