Eğitimler

Sürekli veya yaşam boyu eğitim “kişisel, toplumsal, sosyal ve  istihdam açısından  bilgi, beceri  ve  yeterlilikleri  arttırmak amacıyla yaşam boyunca sürdürülen öğrenim etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitim, bilgi ve yeterliliklerinin gelişimini destekleyen  tüm  eğitim  öğretim  ve  öğrenme  etkinliklerini  içerir.  Buradaki hedef, tüm  vatandaşların  bilgiye  dayalı  topluma  uyum sağlamalarına  ve  yaşamlarını  daha  çok kontrol  edebilmeleri  için sosyal  ve  ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekild katılmalarına imkan vermektir.

Sürekli eğitimin genel amacı ; eğitim yoluyla  toplumu  ileri  bir  bilgi toplumu haline getirmek vesosyal  bütünlüğü  geliştirmek  olarak  özetlenebilir.  Bu  yüzden  sürekli  eğitim  okullarda üniversitelerde,  evde  yada toplum içinde diğer herhangi bir yerde  gerçekleştirebilmektedir. Günümüzde,  her birey,  gelişim ve değişime  uyum sağlamak  için;  kendi kişisel yeteneklerini, işe ilişkin becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek  amacıyla  sürekli öğrenme  çabası  içinde olmalıdır.