İletişim Eğitimleri

İkna Teknikleri Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın

İKNA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

İkna faktörü, günümüz pazarlama stratejilerinin tam merkezinde yer almaktadır. Firmalar ne kadar iyi ürün ve hizmet üretirlerse üretsinler müşteriyi satın almaya ikna edemedikleri sürece ürünün iyi olmasının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden pazarlama iletişimcileri, satışçılar ve stratejistler gece gündüz müşteriyi ikna etmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun da yolu öncelikle müşteriyi anlamaktan geçer. Müşteriyi anlamak istiyorsak eğer herşeyden önce onun nöro biyolojisini anlamak zorundayız

İkna, insanlararası iletişimin temel tanımlarında da yer alan tutum kavramı, tutumun ögeleri, ikna kavramı ile iknanın ögelerinin ikna edici iletişim süreci içerisindeki yeri önem taşıyan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz pazarlama stratejilerinin tam merkezinde yer almaktadır. Firmalar ne kadar iyi ürün ve hizmet üretirlerse üretsinler müşteriyi satın almaya ikna edemedikleri sürece ürünün iyi olmasının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden pazarlama iletişimcileri, satışçılar ve stratejistler gece gündüz müşteriyi ikna etmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun da yolu öncelikle müşteriyi anlamaktan geçer. Müşteriyi anlamak istiyorsak eğer herşeyden önce onun nöro biyolojisini anlamak zorundayız. Eğitimimizde iknanın temel belirleyicisi olan kavramlardan birisi olarak tutum ve ikna kavramının tanımları ile iletişime etkileri gibi kavramlarla, ikna edici iletişim matrisinde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenler gibi kavramlar özellikle ele alınacaktır. Ayrıca iknanın ve ikna teknikleri zekâ ve korku gibi kavramlarla olan bağlantısına yer verilecektir. İkna süreci, genel iletişim modelinde olduğu gibi iletişimin en temel dört ögesi olan “kaynak, ileti, kanal ve alıcı” perspektiflerinde, ele alınmış ve iknanın işleyiş süreci açıklanmıştır. Eğitimin amacı katılımcılara sadece teorik bilgiler verilmesi değil, aynı zamanda farkındalık kazandırarak teknikleri özümsemelerini sağlamaktır.Tüm katılımcılarımızı İkna Teknikleri Sertifika programına davet ediyoruz.

Eğitimin İçeriği

 • İknanın psikolojisi
 • NLP Çapalama Teknikleri
 • İş hayatında ikna teknikleri
 • Özel hayatta ikna teknikleri
 • Tutum değişimi
 • Davranış değişimi
 • Satışta ikna teknikleri
 • İknada beden dili kullanımı
 • Göz Erişim İpuçları
 • Hipnotik dil kalıplarıyla ikna
 • Düşünce Yönlendirme
 • İknadan Korunma Yöntemleri
 • Müzakere Öncesi Hazırlık (Uygulama)
 • Müzakerelerde ikna teknikleri
 • Pazarlık Yönetimi
 • İkna yöntemlerinde kültürler arası farklılıklar

Eğitimin Kazanımları

Tutum ve ikna kavramlarını tanımlayabilecek, tutum ve ikna süreci arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,İkna sürecinin izlediği yolu açıklayabilecek,İkna edici iletişim konusundaki temel yaklaşımları karşılaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Başarılı iletişimin altın anahtarı olan ikna sanatını öğrenmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

Halkla İlişkiler, bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkilerin temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Halkla ilişkiler bir işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır. Halkla İlişkiler Elemanı yukarıda bahsedilen fonksiyonları öğrenerek işletmeyi ayakta tutmanın bir parçası olarak çalışır. Programımız işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda bu fonksiyonda çalışabilecek kişiler yetiştirmek amacıyla yapılan bir eğitim programıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Halkla İlişkilerin Tanımı: Reklam ve Propaganda arasındaki  benzerlikler ayrılıklar
 • Halkla İlişkilerin İlkeleri
 • Halkla İlişkiler (PR) Modelleri
 • Halkla İlişkiler Uygulamacısının Sorumlulukları ve Görev Tanımı
 • Dijital Halkla İlişkiler (PR)
 • Dijital Halkla İlişkilerin Unsurları
 • Online Kriz Yönetimi
 • İç Halkla İlişkiler, Dış Halkla İlişkiler
 • İnsanların Nitelikleri
 • İletişim ve Empati
 • Müşteri ve Özellikleri
 • Müşteri İlişkilerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Müşteri Karşılama ve Etkileme
 • Konuşma Biçimleri
 • 5 Yasak İfade

Eğitimin Kazanımları

Halkla ilişkilerin genel tanımlarıyla, Dijital  Halkla İlişkiler, İç Halkla İlişkiler, Dış Halkla İlişkiler ve İletişim kazalarını giderecek bilgilerle farkındalığınıza katkıda bulunacağız. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, halkla ilişkiler veya kurumsal pazarlama departmanı bulunan özel işletmeler, devlet kurumları ya da sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Tüm Çalışanlar, özellikle “Halkla İlişkiler” alanında çalışanlar,
 • Tüm Yöneticiler.
 • Halkla İlişkiler ve İletişim konusunda farklı şeyler duymak isteyenler.

Bu alanda kendi bildiklerini de bizimle paylaşıp sinerji oluşturmak isteyenler.