Sağlık Eğitimleri

Psikoloji Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Çocuk Gelişimi Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın

PSİKOLOJİ EĞİTİMLERİ

TERAPİDE KLİNİK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

Eğitimin Amacı

Klinik gözlem ve görüşme teknikleri konusunda yeterlilik kazanmak.

Eğitimin İçeriği

– Klinik görüşme nedir?

– Klinik görüşmecinin özellikleri nelerdir?

– Terapist ve danışan arasındaki sınırları yapılandırmak?

– Bilgilendirilmiş onam ve anamnez formu nasıl olmalıdır?

– Temel izleme, dinleme ve eylem becerileri nelerdir?

– Yönlendirici olmayan dinleme tepkileri nelerdir?

– Yönlendirici olmayan duygu yansıtması nedir?

– Yönlendirici dinleme tepkileri nelerdir?

– Yönlendirici eylem tepkileri nasıl olmalıdır?

– Aktarım ve karşı aktarım nedir? Nasıl çalışılır?

– Görüşme sürecinin genel yapılandırması nasıl olmalıdır?

– Risk grubu değerlendirmesi nasıl yapılır?

– Risk grubu değerlendirmesine nasıl müdahale edilir?.

Eğitim Yöntem ve Teknikleri

Programda bilgi aktarımı, rol canlandırma, video izleme ile örnek çalışmalar çerçevesinde

temel teknik ve yöntemler kullanılacaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikiyatrist, Psikolog-Klinik Psikolog, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberi ve lisans 4. sınıftan

itibaren bu meslek öğrencileri eğitime katılabilmektedirler.

ADLİ PSİKOLOJİ EĞİTİMİ

Hızla gelişen sanal dünyada adli vakalarda ilgili adli psikoloji eğitimini kapsar.

Eğitimin İçeriği

 • Adli Psikoloji nedir?
 • Adli psikolojik politikalar, (görev tanımları, ülkemizde bu alana ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar, önleme ve müdahale programları, suça yönelme, ıslah edilme, araştırma proje ve eğitsel planlamalar)
 • Adli psikolojinin tanımı, tarihsel süreçte gelişimi, adli psikologların rolleri ve sorumlulukları, sivil sistemdeki adli psikoloji uygulamaları hakkında bilgilendirme 
 • Adli Psikolojide Etik İlkeler
 • Adli Psikoloji alanı ve psikologların görev tanımları
 • Ceza ve tutukevinde psikolog olma: Ne yapmaları bekleniyor? Ne yapıyorlar? Ne yapabilirler?
 • Eğitim evinde psikolog olma: Ne yapmaları bekleniyor? Ne yapıyorlar? Ne yapabilirler?
 • Denetimli serbestlik ve gözetimde psikolog olma: ne yapmaları bekleniyor? Ne yapıyorlar? Ne yapabilirler?
 • Adliye/mahkemelerde psikolog olma: ne yapmaları bekleniyor? Ne yapıyorlar? Ne yapabilirler?
 • Adalet bakanlığında psikolog olma: ne yapmaları bekleniyor? Ne yapıyorlar? Ne yapabilirler?
 • Emniyet Müdürlüğünde psikolog olma: ne yapmaları bekleniyor? Ne yapıyorlar? Ne yapabilirler?
 • Suça yönelmiş, suç mağduru olmuş, suça tanık olmuş, suçlularla çalışmış, suçlu bireye sahip aileler ve adli psikolojik konular
 • Suç mağdurlarının psikolojisi
 • Suça tanık olanların psikolojisi
 • Suça yönelenlerin psikolojisi
 • Suçlularla çalışanların psikolojisi
 • Suçlu bireye sahip ailelerin psikolojisi
 • Suçlu çocukların psikolojisi
 • Suç mağduru çocukların psikolojisi
 • Adli Psikoloji alanında multidisipliner çalışma: Ekipte yer alan/alması gereken meslek elemanları,
 • Psikologlar ve diğer meslek elemanlarının görev sınırları, sorumlukları, sık karşılaşılan sorunlar
 • Suça yönelmesi nedeniyle psikolojik değerlendirme/destek/yardım alması gereken çocuk ve ergenlerin ve ailesinin tanı, tedavi-iyileştirme-eğitim süreci ve adli süreçte ya da adli süreç sonrasındaki gereksinimler
 • Yargılanma sürecinde bireylerin gereksinimleri ve psikolojik destek sağlanması
 • Adli psikolojik süreçte hizmet verirken ekipte yer alması gereken diğer meslek elemanları
 • Suça yönelmiş bireylerin gereksinimlerine yönelik hizmetleri sağlayan meslek elemanlarının birlikte çalışmalarının /iş birliğinin amacı ve işlevi
 • Psikologların ve diğer meslek elemanlarının birleşen görevleri ve sorumlulukları, tutukluluk, hükümlülük ya da koşullu salıverme sürecinde hizmet alanın gereksinimlerine göre meslek elemanlarının görev ve sorumlulukları
 • Mesleki sınırlar çerçevesinde çakışan ve çatışan rollerle iş birliği ve iletişimin önemi
 • Türkiye ve KKTC’ deki mevcut durum ve yasal düzenlemelerle dünyadaki durumun karşılaştırılması
 • Ülkemizde bu alanda psikologların uygulamada karşılaştıkları sorunlar, sorunlar için
 • başvurulacak yasal ve kurumsal düzenlemeler.
 • Çözümler: Adli psikolojik değerlendirme sonuçlarını, diğer ekip üyeleri ile paylaşmak, onların kendi alanlarına ilişkin değerlendirme sonuçlarından da yararlanarak ekip olarak müdahale ve uyum programının düzenlenmesi ve uygulanması

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikiyatrist, Psikolog-Klinik Psikolog, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberi ve lisans 4. sınıftan

itibaren bu meslek öğrencileri eğitime katılabilmektedirler.

SPOR PSİKOLOJİSİ

Eğitimin Amacı

Eğitim programının genel amacı; katılımcılara spor psikolojisini tanıtmak ve uygulamaları

hakkında bilgi kazandırmaktır. Eğitim programının odak noktası ise; sporcuların bireysel

olarak nasıl zihinsel antrenman yapacaklarına dair bilimsel çalışmalar ışığında geliştirilmiş

tekniklerin kullanımını katılımcılara öğretmektir. Ayrıca katılımcılar eğitim süresince

gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde; sporculara yüksek seviyede performans

sergilemeleri için psikolojik becerilerini nasıl geliştirebileceklerine dair yol gösterici rollerini

geliştirme imkânı bulabileceklerdir.

Eğitimin İçeriği

– Spor Psikolojisi Nedir?

– Spor Psikolojisinde Etik

– Antrenör ile Spor Psikoloğu Arasındaki İş birliği Nasıl Sağlanır?

– Sporcularla Motivasyonel Görüşme

– İlk Görüşmede Bilgilendirme Nasıl Yapılır?

– İkinci Görüşme ve sonraki görüşmeler için yapılandırma Nasıl Yapılır?

– Zihin ve Davranış

– Zihinsel Antrenman Teknikleri

– Canlandırma

– Kendinle Konuşma

– Rahatlama

– Birey olarak sporcu kimdir?

– Sporcularda Farkındalık

– Sporcularda Kendine Güven

– Sporcularda Kendini Kabul

– Sporcularda Hedef Belirleme

– Sporcularda Motivasyon

– Sporcularda Dikkat Yönetimi

– Sporcularda Konsantrasyon Yönetimi

– Sporcularda Kaygı Yönetimi

– Sporcularda Duygu Yönetimi

– Sporcular İçin Müsabaka Öncesi Psikolojik Hazırlık

– Antrenör Sporcu İlişkisinde Psikoloğun Rolü

– Spor ve Kişilik

– Grup Süreçleri

– Takım Süreçleri

– Sporda psikolojik ölçme-değerlendirme (psikolojik testler)

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikoloji, Psikolojik rehberlik ve danışmanlık bölümü mezunları, 3 ve 4. sınıf öğrencileri,

beden eğitimi öğretmenleri ve spor alanında antrenörlük veya yöneticilik yapanlar eğitime

katılım sağlayabilir.

ÇOCUK DEĞERLENDİRME VE DİKKAT TESTLERİ

Eğitimin Amacı

Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için çocuk ya da

yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı

amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak

ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir.

Eğitimin İçeriği

– İnsan Çiziminde Yaşa Göre Gelişim Ölçütleri ve Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme

– Gesell Gelişim Figürleri Testi

– Cattell 2A-3A Zekâ Testi

– Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

– Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

– Frostig Görsel Algı Testi

– AGTE Ankara Gelişim Envanteri

– Peabody Resim Kelime Testi

– d2 Dikkat Testi

– Frankfurter Dikkat Testi

– Burdon Dikkat Testi

– Uygulama Örnekleri

– Raporlama

Goodenough-Harrıs İnsan Resmi Çizme Testi

Good Enough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi bireylerin zihinsel gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Performans testidir. Süreli bir testdeğildir.3-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. 2-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Ankara Gelişim Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar. 

CATTELL  2B-3A Zekâ Testi

Zekâyı ölçen bir performans testidir. 6-7 ile 0-14 yaş arası bireylere uygulanır. Grup olarak uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Ölçeği

Okul olgunluğu ölçeği 60—72 ay arası bireylere uygulanır. Bireyin okula hazır bulunuşluk düzeyini tespit eder. Çocukların okula, öğrenmeye, yönergeleri almaya hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. 

d2 Dikkat Testi

9-60 yaşlar arasındaki bireylere bireysel veya grup hâlinde uygulanabilir. d2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, özellikle seçici dikkat, odaklanma ve dikkat salınımını ölçen, kullanımı kolay bir testtir. 

Frankfurter Dikkat Testi

60–72 ay arası çocuklara okullarda okul öncesi sınıflarda, yuvalarda ve rehberlik merkezlerinde bireysel olarak uygulanabilen bir testtir. Çocukların dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.

Burdon Dikkat Testi

Bireyin dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Üniversitelerin Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi Öğretmenleri, PDR, Sosyologlar, Psikoloji Lisans ve yüksek lisans mezunları, bu alanda çalışanlar, bu bölümlerin son sınıf öğrencileri, mastır ya da doktorası Çocuk Gelişimi, Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık bölümü olanlar,

YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Yaşam becerileri eğitimi, katılımcıların bugünkü ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri günlük beceriler, temel beceriler ve benlik eğitimin kapsar.

Eğitimin Amacı

Beden, zihin, ahlâk, ruh, duygu (maddi ve manevi) bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, kendine, ailesine, çevresine, topluma ve nihai olarak evrene karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren şahsiyetli bireyler yetiştirmektir.

Eğitim İçeriği

Beceri eğitimi; günlük yaşam becerileri ve temel yaşam becerileri olmak üzere iki yeterlilikalanına sahiptir. Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi: Bireylerin günlük hayatını yönetmedekullandığı ve günlük yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan becerilerinkazandırıldığı eğitimdir. Temel Yaşam Becerileri Eğitimi: Bireylerin akademik başarılarınınyanında bugün ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri temel becerilere sahipolabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitimdir.

A- Yaşam Becerileri Eğitimi

a. Günlük Yaşam Becerileri

– Kişisel Bakım Becerisi

– Dengeli Yaşam Becerisi

– İlişki Yönetim Becerisi

– Yaşam Alanlarını Düzenleme ve Kullanma Becerisi

– Toplumsal Alanlarda Uyumlu Davranma Becerisi

– Ekonomik Yaşamını Düzenleme Becerisi

– Spor Aktivitelerine Katılma Becerisi

b.Temel Yaşam Becerileri

– Okuryazarlık becerisi

– İletişim becerisi

– Bilgi ve veri toplama becerisi

– Karar verme becerisi

– Sosyal katılım becerisi

– Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi/dijital vatandaşlık

– Gözlem yapma becerisi

– Problem çözme becerisi

– Araştırma becerisi

– Girişimcilik becerisi

Eğitime Kimler Katılabilir

Kişisel gelişimine önem veren, iş ve özel yaşamında başarılı ilişkiler kurarak sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif rol almak isteyen kişiler bu eğitime katılabilir

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Motivasyonel Görüşmenin ruhu, temel ilkeleri, teorik alt yapısı, uygulamaları ve stratejileri hakkında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmanızı sağlayacaktır. 

Eğitim Kazanımları

 • Motivasyonel Görüşme Tekniklerinin temelini oluşturan değişim ve ambivalans kavramları hakkında bilgi sahibi olacak, bu kavramları Motivasyonel Görüşme açısından ele alabileceğiniz beceriler geliştireceksiniz
 • Uygulamalarınızda Motivasyonel Görüşme Teknikleri stratejilerini doğru biçimde kullanabileceksiniz
 • Danışanlarla çalışırken Motivasyon Görüşme Tekniklerini nasıl kullanacağınız uygulamalı olarak deneyimlemiş olacaksınız

Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Özellikleri

– Kanıta dayalı bir yöntemdir. 

– Farklı kültür ve ortamlarda etkindir. 

– Öğrenmek kolaydır. 

– Teknikleri ve uygulama ilkeleri net olarak tanımlanmıştır. 

– Kendine ait bir kalite kontrol sistemi vardır. 

– Gereksiz yüzleştirme ve tavsiye vermeyi engelleyerek danışana zarar vermeyi önler

– Mesleki alan dışında kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesinde de etkindir. 

– Daha keyifle çalışmanızı sağlar. 

– Danışanın konu hakkında bakış açısını öğrenmenizi sağlar. 

– Diğer klinik yaklaşımlarla birlikte kullanılabilir. 

– Tedaviyi bırakma oranlarını azaltır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Hekimler, Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanları,

Çocuk Gelişimi Uzmanları, Diyetisyenler, Hemşireler ve bu bölümlerin 4. sınıf öğrencileri

katılabilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMLERİ

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI EĞİTİMİ

Sağlıklı bireylerin toplum kalkınmasında önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak toplumu oluşturan bireylerin fiziksel sağlıkları kadar ruh sağlıklarının da önemli olduğu bilinmektedir. Ruh sağlığı yerinde bireyler kendini tanıyan, yaptıkları işlerde başarılı, sosyal yaşantısında iyi iletişim kurabilen mutlu olmanın yollarını bilen kişilerdir. Bu özellikleri kazanabilmenin temelinde yer alan en önemli etken ailedir. Çocuğun sağlıklı bir kişiliğe sahip olması büyük ölçüde model aldığı anne ve babanın kişilik yapılarına bağlıdır. Tüm katılımcılarımızı Çocuk Ruh Sağlığı sertifika programına davet ediyoruz.

Eğitimin Kazanımları

 • Çocuk Ruh Sağlığı sertifika programı sonunda uygun ortam sağlandığında aile yapısını tanıma
 • Çocuk yetiştirmede dikkat edilecek noktaları kavrama
 • Uygun ortam sağlandığında ailede çocuğun yerinin ve aile içindeki özel sorunları analiz ederek çözüm odaklı düşünebilme

Eğitim Olanakları  

Bu eğitimi tamamlayan kişiler, okullarda eğitim süreçlerinin daha verimli olması için çalışmalar yürütebilirler. Eğitim konularında, materyallerinde veya genel olarak süreçte hata varsa düzeltilmesi için görev alabilirler. Çocukların okulla ilgili problemlerine (uyumsuzluk, başarısızlık, isteksizlik, disiplin suçları gibi) çözüm arayabilirler. Üstün zeka veya zeka geriliği gibi az rastlanır durumlarda çocukların uyum problemlerini inceler, araştırır, çözüm üretmeye çalışırlar. Çocukları olumlu davranışlara sevk etme, hayata hazırlama ve olumsuz davranışlardan uzaklaştırma gibi sorumlulukları vardır.

Eğitim İçeriği

 • Ruh Sağlığına Giriş
 • Ailede Çocuğun Yerinin Ve Aile İçindeki Özel Sorunların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri
 • Çocukları Tanıma Teknikleri
 • Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Kullanılan Teknikler
 • Çocuğu Okula Hazırlama
 • Okulda Çocuğun Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler
 • Okulda İlişkiler
 • Okuldaki Rehberlik Çalışmaları
 • Uyumsuz Çocuklar
 • Çocukluk Döneminde Uyum Sorunları

Eğitime Kimler Katılabilir?

Üniversitelerin Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi Öğretmenleri, PDR, Sosyologlar, Psikoloji Lisans ve yüksek lisans mezunları, bu alanda çalışanlar, bu bölümlerin son sınıf öğrencileri,

ÇOCUK DEĞERLENDİRME VE DİKKAT TESTLERİ

Eğitimin Amacı

Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için çocuk ya da

yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı

amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak

ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir.

Eğitimin İçeriği

– İnsan Çiziminde Yaşa Göre Gelişim Ölçütleri ve Goodenough-Harris İnsan Resmi Çiz

– Gesell Gelişim Figürleri Testi

– Cattell 2A-3A Zekâ Testi

– Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

– Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

– Frostig Görsel Algı Testi

– AGTE Ankara Gelişim Envanteri

– Peabody Resim Kelime Testi

– d2 Dikkat Testi

– Frankfurter Dikkat Testi

– Burdon Dikkat Testi

– Uygulama Örnekleri

– Raporlama

Goodenough-Harrıs İnsan Resmi Çizme Testi

Good Enough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi bireylerin zihinsel gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Performans testidir. Süreli bir testdeğildir.3-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. 2-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Ankara Gelişim Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar. 

CATTELL  2B-3A Zekâ Testi

Zekâyı ölçen bir performans testidir. 6-7 ile 0-14 yaş arası bireylere uygulanır. Grup olarak uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Ölçeği

Okul olgunluğu ölçeği 60—72 ay arası bireylere uygulanır. Bireyin okula hazır bulunuşluk düzeyini tespit eder. Çocukların okula, öğrenmeye, yönergeleri almaya hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. 

d2 Dikkat Testi

9-60 yaşlar arasındaki bireylere bireysel veya grup hâlinde uygulanabilir. d2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, özellikle seçici dikkat, odaklanma ve dikkat salınımını ölçen, kullanımı kolay bir testtir. 

Frankfurter Dikkat Testi

60–72 ay arası çocuklara okullarda okul öncesi sınıflarda, yuvalarda ve rehberlik merkezlerinde bireysel olarak uygulanabilen bir testtir. Çocukların dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.

Burdon Dikkat Testi

Bireyin dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Üniversitelerin Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi Öğretmenleri, PDR, Sosyologlar, Psikoloji Lisans ve yüksek lisans mezunları, bu alanda çalışanlar, bu bölümlerin son sınıf öğrencileri, mastır ya da doktorası Çocuk Gelişimi, Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık bölümü olanlar,

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Eğitim hem eğitimciler hemde ebeveynler için çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en doğru eğitim modelini bulma veya geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Kişilik gelişiminin yaşam boyunca devam edebileceğini bilsek de, en önemli kişilik gelişmesi ve yapılanmasında temelin de çocukluk döneminin olduğu  gerçeği unutmamak gerekir. Aile ve Sosyal Hayata Uyum üzerine yapılan çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki etkisinin son derece önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ailenin ve sosyal çevresinin, çocuk ile olan iletişimi, çocuğun hayatı içindeki yerini belirlemektedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların oluşmasında, yani evin temellerinin atılmasında büyük önem taşımaktadır.

Çocuk Gelişimi Eğiticiliği Anne-babalar ve anne-baba adayları için çocuğun gelişim dönemlerini ve özelliklerini bilmek, çocuklarına yaklaşımı açısından ebeveynlere yardımcı olacak, farkındalık kazandıracaktır. Çocuğunun gelişimsel özelliklerini bilen bir anne-baba, çocuğuna yaklaşımda da ona göre davranacak, daha dikkatli olmaya çalışacaktır. Çocuğunun becerilerine odaklanıp, başarılarını takdir ederken, gelişmesi gereken yönlerini de tespit ederek aksiyon alacaktır.

Çocuk Gelişimi Eğitici Eğitimi 0-12 yaş çocuklarının tüm gelişim alanları ile ilgili değerlendirmelerinin takibini, eğitim hizmetlerini dikkate alarak program yapan ve uygulayan, üniversitenin uzman olduklarını gösteren Çocuk Gelişimi Eğitici Eğitimi sertifikası verdiği profesyonellerdir.

Eğitimin İçeriği

 • Çocuk Gelişimi Eğitici Eğitimi Sertifikası Programının İçeriği
 • Çocuk Bakımı İlk Yardım Genel İlk yardım Bilgileri
 • Çocuk Bakımı İlk Yardım Taşıma, Sedye İle Taşıma Yöntemleri
 • Çocuk Bakımı İlk Yardım Suni Solunum
 • Çocuk Dış Kalp Masajı
 • Çocuk Bakımında Solunum Yolu Tıkanmaları

Çocuk Bakımında Zehirlenme

Çocuk Bakımında Burkulma/Kanama Ve Yanıklar

Çocuk Bakımında İletişim Giriş

Çocuk Bakımında İletişim Süreci

Çocuk Bakımında İletişim

Çocuk Bakımında Farkındalık Ve Kendini Tanıma Penceresi

Çocuk Bakımında Temel İletişim Süreçleri

Çocuk Bakımında İletişim Sürecinin İşleyişi

İletişim Kanallarında Görsel Kanal

İletişim Kanalları Kokusal Ve Tatsal Kanal

İletişimde Kültürel Farklılıklar

İletişimin Başlangıç Noktası

İletişimin Boyutları

Öteki Kavramı

İnsanın Algı Dünyası

Empati

İletişim Engelleri ve İlginçlikleri

İnsanın Algı Dünyası

İletişimde Kullanılan Diller

Somut Konuşmak

Engel

Davranış Çeşitleri

Çocuk Bakımında Drama Uygulamaları ( 1 – 25 )

Çocuk Bakımında Oyunun Tanımı ve Önemi

Çocuk Bakımında Oyun Ve Önemi

Oyunu Etkileyen Faktörler

Oyun Materyallerinin Özellikleri

Yaşlara Göre Oyuncak Tercihleri

Oyuncakların Sınıflandırması

Oyuncak Çeşitleri

Oyunun Yapısal Temelleri

Yaşa Göre Oyunlar

İletişim Sürecinin İşleyişi

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikologlar, tüm branş öğretmenleri, doktorlar anne-babalar, çocuklar ile iletişimde olan herkesü anaokulu, kreş, çocuk kulüpleri, çocuk atölyelerinde çalışmak isteyen herkes, aile hekimleri, özellikle okul öncesi öğretmenleri ve çocuğun gelişimine ilgi duyan, önemseyen herkes  katılabilir.

SAĞLIK SORUNLARININ KAS-İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDEN KİNEZYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİSİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Gün içinde bizler alıştığımız şekilde durur, hareket eder, yürür ve uyarız. Tüm bu vücut hareketleri kasların etkileşimi sayesinde oluşmakta ve duruma uyum sağlayan bir kas grubunun diğerine göre daha çok çalışmasıyla sağlanmaktadır. Böylelikle kişinin oturuşu, duruşu, yürüyüşü aslında o hareketleri sağlayan kasların bir çeşit “mesajıdır”. Vücut dilini kinezyolojik açıdan “okuyarak, deşifre ederek” onun “istekleri” doğrultusunda kinezyolojik tedavinin uygulanması – işlevsel sağlık problemin çözümüne yönelik etkili yöntemlerden biridir. Bu muayene ve tedavi sistemi, vücudun görsel değerlendirilmesi ve manuel kas testi gibi güvenilir, noninvaziv (kansız), karmaşık muayene ekipmanı içermeyen uygulamalarla yola çıkarak vücudun nörolojik (sinir sistemi) işlevin değerlendirmesini sağlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Uygulamalı kinezyolojinin tanımı ve tarihçesi,
 • Kas testleri, kas testlerinin tanımı ve çeşitller, Goodheart’a göre kas testlerinin prensipleri, kas testlerindeki farklı reaksiyonlar, kas testleri ile egzersizler.
 • Musküler Tedavi, strain-counterstrain, fasyal teknikleri, origo ve insersiyo tekniği.
 • Tedavi seçimi, tedavi lokalizasyonunun belirlenmesi, iki nokta testi, challenge, temporal TAP.
 • Nörolojik disorganizasyon, switching,
 • Pelvis anotomi ve biyomekaniği, vücut aksı olarak pelvisin etkileri, lovet-brother i̇lişkisi, nörolenfatik sistem problemleri tanı ve tedavisi, nörovasküler sistem tanı ve tedavisi, sakrokranial teknik değerlendirme ve tedavisi,
 • Temporo mandibular eklem anatomisi ve biyomekaniği,disfonksiyonları ve tedavisi, nörolojik diş problemleri, amalgam dolgu vucüt üstündeki etkileri ve diğer ağır metaller,
 • Sistemik Bozukluklar, kloakal refleks, emosyonel bozukluklar, retrograd lenfatik teknik, skarlar ve tedavileri, virüs, bakteri ve mantar yüklenmesi, hormonal sistemi, asit-baz dengesi ve ortomoleküler tedavi.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Teorik ve uygulamalı yapılacak olan eğitime beden eğitimi mezunları, fizyoterapistler, fitness eğitmenleri, masörler, tıp doktorları ve diğer konuya ilgi duyan tüm bireyler.

TEMEL AKUPRESÜR EĞİTİMİ

Akupreşür; zaten var olan vücudun kendi kendini tedavi doğal kabiliyetini tetiklemek ve yaşam enerjisinin bedende kesintisiz akışını sağlamak üzere vücuttaki belirli noktalara parmaklarla bası yapılarak uygulanan çok eski bir şifa / tedavi sanatıdır. Günümüzde birkaç masaj yönteminin var olması ile beraber kapsamlı teoriye dayalı, kolay uygulanabilen ve etki gücünün yüksek olduğu bilinen yöntem, geleneksel Çin tıbbının akupresür ismi altında tanınan nokta masajıdır. Yöntem, parmak veya kalemle akupunktur noktalarına yapılan basınç veya söz konusu noktalara küçük yakı bandı ile sağlanan ısı etkisi şeklinde uygulanmaktadır.

Eğitimin Amacı

Akupresür uygulamanın hedefi, vücudun çeşitli bölgelerinde yer alan akupunktur noktaların tespiti ve doğru şekilde uygulanan masaj ile sağlık sorunun doğal yol ile çözmek, bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmak,  var olan ilaç tedavinin masaj ile tamamlamak ve tıbbi yardım gelene kadar panik yapmadan ani sağlık sorunların derinleşmesini engellemektir.

Eğitimin İçeriği

 • Akupreşür nedir? Nasıl çalışır.
 • Kökleri / tarihçesi.
 • Yaşam enerjisinin görünmez yolları; Meridyenler ve Aku noktaları,
 • Aku noktaları nasıl bulunur,  Noktalara nasıl bası uygulanır? (Şiddeti ve süresi)
 • Uyarılar Önlemler / dikkat edilecek noktalar.
 • Sık rastlanan muhtelif ağrılı hastalıklar, solunum, sinir, kardiyo-vaskuler, sindirim, boşaltım, üreme sistemi ve diğer sık rastlanan rahatsızlıklara yönelik terapiler
 • Enerji akışını dengelemek için günlük olarak yapılacak çalışma,
 • Bağışıklık sistemini ve vücudun doğal savunmasını güçlendirici teknikler öğretilerek uygulama yapılacaktır.

Eğitimin Kazanımları

Hem teorik hem uygulamalı yapılacak eğitimimizde katılımcılar geleneksel Çin tıbbı teorileri ile tanışacak, insan vücudun temel yapısal özellikleri hakkında bilgilendirilecek, vücuttaki akupunktur noktalarının yerini tespit edebilecek, stres, ağrı, yorgunluk gibi bu ve benzer yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen durumlarda gereken akupresür yöntemini uygulayabilecekler

Eğitime Kimler Katılabilir? Alternatif ve tamamlayıcı şifa yöntemlerine ilgi duyan bütün bireyler katılabilir.