Spor Eğitimleri

Spor Yöneticiliği Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Antrenörlük Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın
Rekreasyon Eğitimi
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın

SPOR YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

Her an her saniye teknolojinin değişimi kültürel farklılıklar ve  sporun her an gelişimini tetiklemektedir. Her gün yeni bir spor malzemesi ve yeni organizasyonlar ve gelişen spor yönetimleri ülkemizin gelişiminde de  önemli bir faktörü mevcuttur. Bunun için önemli olan iyi bir spor yöneticisinin gelişen ve değişen dünyada her daim yerini iyi bir şekilde koruyup kendisini sporsal anlamda en iyi ifade edip ülkemizi organizasyonlar en iyi şekilde temsil edebilmek için iyi spor yöneticilerine ihtiyacımız vardır. 

Eğitimin Amacı

spor endüstrisi içerisinde yer alan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere; bilimsel temellere dayalı bilgilerle hizmet verebilecek yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, problemlere çözüm getirme becerisi kazanmış, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışma anlayışını benimseyen yöneticiler yetiştirmektir.

Eğitim Kazanımları

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır. Spor faaliyetleri bölgesel, ulusal ve uluslar arası etkililiği açısından değerlendirildiğinde nitelikli insan kaynakları ihtiyacı da karşımıza çıkmaktadır. Programımız, çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, teknolojiye hâkim, bu beceriyi uygulamada başarıya taşıyabilen bir bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Besyo bölümü öğrencileri
 • beden eğitimi öğretmenleri
 • spor alanında antrenörlük veya yöneticilik yapanlar

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

En önemli amacımız katılımcılarımıza özgür, açık ve ayrıntılı düşünmeyi, araştırma yapmayı ve iletişim kurmayı sağlayacak entelektüel birikim ile koçluk, ve/veya mentorlük yapabilecekleri sportif becerileri kazandırarak, başarılı ve heyecan verici bir kariyere hazırlamaktır. Ayrıca;Alt yapı ve performans için gerekli olan ilkeleri, stratejileri ve taktikleri edinmiş, takım ruhu kazanmış, temsil yetenekleri, tecrübe ve özgüvenleri gelişmiş, profesyonel mesleklerini en iyi şekilde yapabilecek, yaşamlarını sağlıklı, sosyal bir şekilde sürdürebilecek sportif beceri ve yetenek kazanabilecekleri eğitim / öğretim ve imkanları sunmaktır.

Hareket Becerilerinin öğretilmesi,Fizyolojik Temeller, Fonksiyonel Anatomi, Antrenman Teorileri ve Uygulamaları, Nöro-fizyolojik temeller, Sportif Hareketlerin Biomekanik ve Kinesiyolojik açıdan incelenmesi gibi konularda Akademik ve Teknolojik yeterlilikte Antrenör yetiştirilmektedir.

Eğitimin Kazanımları

 • Sporun ve antrenörlük bilincinin temel kavramlarını özümsemiş,
 • Sportif kuralları, değer yargılarını analiz edebilen ve çözüm üretebilen,
 • Antrenörlük eğitimine yönelik yerel yönetimlerle iş birliği yapan, çözümler geliştirebilen,
 • Bireysel ve takım sporlarına yönelik antrenman planlarını etkili bir biçimde uygulayabilmek için, düşünsel olgunluğa sahip ve bu donanımla sporun amacına hizmet edebilen,
 • Antrenörlüğün teori ve uygulamada kendini ifade edebilme sanatı olduğu bilinciyle gerekli gelişimi sağlamış bireyler olarak tamamlamalarıdır.

REKREASYON EĞİTİMİ

Rekreasyon kelime anlamı olarak yenilenme anlamı taşımaktadır. Rekreasyon bölümünün asıl amacı ise boş zaman organizasyonlarını planlayan ve organize eden kişileri yetiştirmektir. Rekreasyonun toplumun zorunlu olarak yaptığı monoton işlerden arta kalan zamanlarını insanları rahatlatmak için organize edilen aktive tamamıdır. Toplumun kültürünün ve ahlaki gelişimi çoğunlukla boş zaman kullanımı ile bağımlıdır. Rekreasyon boş zaman diliminde yapılır. Bu tür organizasyonlara kişiler gönüllü olarak katılır. Rekreasyon toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine katkı sağlar.

Eğitimin Amacı

Rekreasyon eğitimin temel amacı rekreasyon bilgisi, yöneticilik ve eğitim açısından toplumu geliştirecek ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek alan ve organizasyon oluşturmaktır.Ayruca katılımcıları rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yetiştirmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Spor ve Rekreasyona giriş
 • Serbest Zaman Sosyolojisi
 • Rekreasyon Yönetimi
 • Rekreasyonda Program Geliştirme
 • Spor Bilimlerinde Ölçme ve Değerlendirme
 • Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
 • Rekreasyon Liderliği
 • Rekreasyonda Tesisi ve Araç Kullanımı
 • Rekreasyon Uygulaması
 • Fiziksel Aktivite ve Beslenme
 • Engellilerde Spor

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Besyo bölümü öğrencileri

beden eğitimi öğretmenleri ve spor alanında antrenörlük veya yöneticilik yapanlar eğitime katılım sağlayabilir.