SEM

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz

Merkezimiz; Üniversitemizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan eğitim programlarının oluşturulması ve düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur.

İş hayatındaki hızla değişimle birlikte hemen her gün yeni bir kavram, yeni bir konu hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri rekabet ortamında uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendi kendine sağladığı, devamlılığı olan eğitim yetkinliğin, etkililik ve verimliliğin temel noktasıdır.

Merkezimizin tüm programları teori ile pratiği birleştirmeye yönelik anlayışla, sektörel deneyime sahip akademik kadro tarafından hazırlanmakta ve eğitimlerimiz sonunda sertifika verilmektedir.

Rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen tüm bireyleri, felsefesini “ Eğitim Sürekli İse Anlamlıdır ” diyerek tanımladığımız, merkezimizin eğitim programlarına davet ediyoruz.

Ayrıcalıklarımız

  • Nitelikli, alanında uzman, akademisyen eğitimci kadrosu
  • Yurtdışı üniversiteler ile ilişkileri
  • Sürekli değişen piyasa koşulları ve çağın ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış eğitim içerikleri
  • Üniversitemizin saygın imajı
  • Modern, konforlu dinlenme ve eğitim salonları
  • Kurumumuz tarafından verilen ‘Başarı Sertifikaları’

Hedeflerimiz

  • Üretken, duyarlı, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık birey ve toplumlara ulaşmak,
  • Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşmak, teori ve uygulamayı bütünleştirerek toplum yararına sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek, bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
  • Hayat boyu öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek,
  • Öğrencilerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak birçok uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak.

Misyonumuz
Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çağın gerekleriyle yaşadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden eğitimler vermek, nitelikli ve insan ilişkilerinde başarılı, ülkemizi ileriye taşıyabilecek iş gücünün oluşmasını sağlamak.

Vizyonumuz
Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve bireylerin ‘Hayat Boyu Gelişim’ sürecini destekleyen bir eğitim kurumu olmaktır.

Kurumumuzun Temel Değerleri

Katılımcılık: Evrensel, esnek, çoğulcu, iş birliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre yaratmak.

Yenilikçilik: Etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde yer almak.

Toplumsal Sorumluluk: Toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak, içinde bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak ve uygulamak.

Mükemmeliyetçilik: Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi, öğrencilerin kendini en iyi şekilde geleceğe hazırlaması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nesilleri yetiştirmek amacıyla yapılan tüm çalışmalarda en iyiyi aramak.

Neden Sürekli Eğitim?

Sürekli veya yaşam boyu eğitim “kişisel, toplumsal, sosyal ve  istihdam açısından  bilgi, beceri  ve  yeterlilikleri  arttırmak amacıyla yaşam boyunca sürdürülen öğrenim etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitim, bilgi ve yeterliliklerinin gelişimini destekleyen  tüm  eğitim  öğretim  ve  öğrenme  etkinliklerini  içerir.  Buradaki hedef, tüm  vatandaşların  bilgiye  dayalı  topluma  uyum sağlamalarına  ve  yaşamlarını  daha  çok kontrol  edebilmeleri  için sosyal  ve  ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekild katılmalarına imkan vermektir.