İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri
350 ₺

Eğitimin Başlaması İçin En Az 10 Kişilik Katılımın Olması Gerekir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

Modern insan kaynakları yönetimi yaklaşımı, işletmeler içerisindeki en önemli kaynağın insanolduğu düşüncesini, bir klişe olmaktan çıkararak stratejik unsur olarak konumlandırmıştır.İşletmelerin son 20-30 yıllık periyot içerisinde insan kaynakları yönetimine stratejik anlamlar yüklemesinin en önemli nedenlerinin başında insanı tanımada ve onun işe yönel(til)mesindeki tutum ve davranışlardaki temel değişiklikler gelmektedir. Meydana gelen bu değişikliklere uyum sağlayabilmek, değişen isteklere hızlı cevap verebilmek, rekabet ortamında kaliteyi artırabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için artık çalışanların ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma özelliklerine, öğrenme ve analitik düşünme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. İşte bu noktada insan kaynakları yönetimi önemli rol oynamakta ve kişileri güdülüme, yönlendirme, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltici eğimler verme, yetenekleri yönetme, işe uyum sağlama, işi zenginleştirme gibi insan faktörünü geliştiren ve ön planda tutan sistemleri ortaya çıkarmakta ve uygulamaya koymaktadır.

Eğitimin amacı                                               

İnsan kaynakları yönetiminin tüm süreçlerini, işletmelerde yaygınlaştırmak, bilgi desteği sağlamak, bu alanda çalışan ya da çalışacakları bilgilendirmek ve insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği                                         

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi ve Dönüşümü
 • İş Analizi
 • Marka Yönetimi
 • İşe Alma ve Yerleştirme
 • Mülakat Uygulama ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Eğitim Programlarının hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi
 • Performans Ölçme, Değerlendirme ve Geribildirim
 • İnsan Kaynaklarında Yasal Süreçler
 • Ücret ve Ödüllendirme
 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları
 • Özlük Süreçleri ve Uygulamaları
 • İnsan Kaynaklarında Değişim ve Kültür Yönetimi
 • İK’da İç Denetim
 • İşe Uyum ve Bağlılık
 • Kurum içi Koçluk / Mentörlük Sistemleri
 • İnsan Kaynakları’nın Dijitalleşmesi
 • Yıldız Oyuncu Olabilmek
 • Vaka Çalışmaları

Eğitim Kazanımları

Program, insan kaynakları planlaması, işgören bulma ve seçme, performans değerlendirme,eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, iş değerleme, ücret yönetimi, bordrolama gibi insan kaynakları yönetiminin olmazsa olmaz ve geleneksel fonksiyonlarının yanında; yetenek yönetimi, hukuki boyutlar, çalışma ilişkileri, çalışma psikolojisi ve insan tanıma sanatı gibi modern boyutları da içermektedir. Bu eğitimi benzerlerinden ayıran yönü, katılımcılara iş başvurularında rekabet avantajı yaratacak bir sertifika sahibi olmalarının yanında; kariyer basamaklarında anahtar unsur olabilecek nitelikleri geliştirmelerini sağlayacak bir dizayna sahip olmasıdır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler,
 • Kariyer hedefi İK alanında çalışmak olan yeni mezunlar,
 • IK alanına kariyer geçişi yapmayı hedefleyen profesyoneller.